TELEFON
021-352.88.88
Cos0Item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Product was successfully added to your shopping cart.

Politica GDPR

1. IDENTIFICAREA CLIENTULUI / PARTENERULUI :

In nume personal, in calitate de Client/Partener (cumparator, locatar, beneficiar, comodatar, deponent, curtier etc.),  în relatia comerciala cu BILANCIA EXIM SRL, in calitate de Operator, prin prezentul document, fiind informat de Operator cu privire la drepturile mele referitoare la protectia datelor (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de opozitie, dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor),

declar că sunt de acord si consimt în mod liber si expres că BILANCIA EXIM SRL poate prelucra datele mele personale în următoarele conditii :

2. IDENTIFICAREA OPERATORULUI :

BILANCIA EXIM SRL cu sediul in Comuna Corbeanca, sat Petresti, str. Balantei, nr. 46, judetul Ilfov, înregistrată la ORC Ilfov sub nr. J23/2223/2010, CUI RO 3968479,

Politica GDPR in cadrul BILANCIA EXIM SRL disponibila si pe pagina https://www.bilancia.ro

3. DATE PERSONALE PRELUCRATE

- nume, prenume,

- adresa de domiciliu,

- Cod Numeric Personal (CNP), datele de identificare si emitere din CI, pasaport, permis, nr. de telefon si adresă de e-mail,

- cont bancar, cod IBAN

4. MODALITATEA DE PRELUCRARE SI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Modalitatea de prelucrare este stocarea pe suport de hârtie si electronic (dupa caz)

Temeiul si Scopul procesării:

- incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

- îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;

- în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terțe parti.

5. DURATA PROCESĂRII. DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA, DREPTUL DE A FI UITAT

Sunt de acord ca Operatorul să colecteze si să prelucreze datele mele personale mentionate mai sus pe toată durata contractului/relatiei comerciale sau pe o durata de 10 ani (care este mai lunga), daca legea nu dispune altfel. După această perioadă, îl voi informa (în scris) pe Operator dacă poate continua să păstreze si să prelucreze datele mele personale sau nu, cerându-i să actioneze în consecintă pozitiv (continuarea procesării)/negativ (retragerea consimtământului).

De asemenea, îl voi notifica pe Operator dacă voi decide retragerea consimtământului de prelucrare a datelor personale înainte de exipirarea duratei mai sus mentionate.

Înteleg că retragerea consimtământului operează pentru viitor, de la data notificării scrise adresate Operatorului si poate fi însotită de notificarea specifică de a fi uitat, în cazul în care decid că nu voi mai cumpăra produse si servicii de la BILANCIA EXIM SRL sau ca nu voi mai intra in alte relatii comerciale cu aceasta.

Dacă voi omite să informez pe Operator despre retragerea consimtământului, sunt de acord ca Operatorul să continue prelucrarea datelor mele personale până la trimiterea informării/notificării.

6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL. INTENTIA DE TRANSFER A DATELOR PERSONALE

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

(i) OPERATORUL

- pentru incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

- pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;

- în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terțe parti.

- pentru informatii specifice/oferte de noi produse/promotii, oferte speciale/invitatii la evenimentele organizate de companie/servicii – prin intermediul e-mail-ului sau prin intermediul curieratului sau postei

 

Înteleg că am dreptul să imi exprim sau nu consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv in scopuri de marketing fără consecinte negative legate de executarea relatiei comerciale cu Operatorul. De asemenea, înteleg că si în ipoteza în care mi-am exprimat consmitamantul, pot modifica această optiune oricând ulterior, cu informarea corespunzătoare a Operatorului.

 

(ii) PARTENERII OPERATORULUI

-direct implicati in derularea relatiei comerciale

-institutii si autoritati publice

-parteneri implicati in respectarea obligatiilor legale si de satisfacere a interesului legitim de catre Operator

În această situatie, Operatorul trebuie să notifice pe partenerii săi despre cea din urmă decizie a mea privind prelucrarea datelor personale.

Înteleg că Operatorul nu intentionează să transfere datele mele personale către terte-părti, altele decât cele mentionate mai înainte si cu care am fost de acord în mod expres.

 

7. ALTE DREPTURI ALE CLIENTULUI/PARTENERULUI CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Am fost informat de Operator că am dreptul:

a) de a fi informat despre si de a avea acces la datele mele personale prelucrate de Operator sau transferate către Destinatarii mentionati mai sus;

b) de a modifica, corecta, actualiza datele personale;

c) de a fi sterse datele personale din evidenta sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimtământul pentru prelucrări viitoare;

d) dreptul la portabilitatea datelor;

e) dreptul de a depune plângeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor Personale din România cu privire la procesarea datelor mele personale.

 

* * *

Confirm că am citit cu atentie acest formular si am înteles ce date personale sunt prelucrate, în ce scopuri si către cine vor fi disponibile aceste date.

Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, în special despre dreptul de retragere a consimtământului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat.

 

Semnez acest formular în cunostintă de cauză despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protectia Datelor nr. 679/2016.Atest si confirm datele completate.